لحظه های شیرین زندگی درکنارتو

عکس ونوشته

صفحه اصلي | عناوين مطالب | تماس با من | پروفايل | قالب وبلاگشنیده بودم...

 ازمادرم شنیدم شیرش راحلالم نمیکند

اگربه ناحق ظلمی به کسی کنم...

توکه قلبم راویران کردی باعشقت...

مادرت به توچه گفته بود؟؟

شنبه 28 شهريور 1394برچسب:, ساعت 20:44 توسط ترانه

شنیدم...

شنیده ام
موی بلند
زنان عاشق را زیباتر می کند
برای همین است
موهایم را کوتاه کرده ام
این وصله ها
به آغوش تنهایی من نمی چسبد...


شنبه 3 شهريور 1394برچسب:, ساعت 19:54 توسط ترانه

خودت میدونی...

قامتم خم شده …
دلــ ــــم گرفته …
حس عجیب 
تنهایی پاهایم را میلرزاند …
خودت میدانی …
من به این نبودنت عادت ندارم

 

 

یک شنبه 31 مرداد 1394برچسب:, ساعت 11:7 توسط ترانه

به سلامتیش

به سلامتی اونی که ارزو بود...

نفس بود...

رویابود .عشق بود...

ولی خاطره شد.بغض شد...

دردشد...

کابوس شد...

 

جمعه 18 آذر 1393برچسب:, ساعت 11:18 توسط ترانه

شکست آن نیست که زمین بخوری، آن است که نتوانی بلند شوی…

وقتی یکی را دوست دارید، آرزوھایتان آرزوھای اوست.

.
وقتی یکی را دوست دارید، به زندگی ھم عشق می ورزید.

.
وقتی یکی را دوست دارید، واژه تنھایی برایتان بی معناست.

 

وقتی یکی را دوست دارید، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید.

.
وقتی یکی را دوست دارید، ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائل ھستید.

وقتی یکی را دوست دارید، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است. 

وقتی یکی را دوست دارید، او برای شما زیباترین و بھترین خواھد بود اگر چه در واقع چنین نباشد.

.
وقتی یکی را دوست دارید، تحمل سختی ھا برایتان آسان و دلخوشی ھای زندگی تان فراوان می شوند.

.
وقتی یکی را دوست دارید، به ھمه چیز امیدوارانه می نگرید و رسیدن به آرزوھای تان را آسان می شمارید.

.
وقتی یکی را دوست دارید، در مواقعی که به بن بست می رسید، با صحبت کردن با او به آرامش می رسید.

.

وقتی یکی را دوست دارید، شادی هایش برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی هایش برایتان سنگین ترین غم دنیاست. 

 

پنج شنبه 13 آبان 1393برچسب:, ساعت 9:11 توسط ترانه

وني كه از ديدنت كف ميكنه دلستره نه من !!!

↩ من ↪ سه نفرم....

 ✖ خودم ✖

✖ غرورم ✖

✖ اونروی سگم ✖

  

دو شنبه 1 آبان 1393برچسب:, ساعت 16:21 توسط ترانه

حروم زادگی


 

چهار شنبه 30 مهر 1393برچسب:, ساعت 1:47 توسط ترانه

دم از مردونگی نزن سنگینـــه سرفت می گیره

به او بگویید : خیالش راحت !
شادیش را اشک می ریزم …
لازم نیست بلندتر بخندد….
خدا لعنت کند دل بیچاره ی من را ….

دو شنبه 17 مهر 1393برچسب:, ساعت 16:31 توسط ترانه

درخیال دیگری...

در خیالِ دیگری می رفتی و

من چه عاشقانه کاسه ی آب پشتت خالی می کردم…


 

 

چهار شنبه 15 مهر 1393برچسب:, ساعت 16:25 توسط ترانه

جدیدا...

 جدیداً اسم خیانت شده یه اشتباه …

که باید ببخشی و فراموش کنی وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن!

 

کاش ماه همیشه پشت ابرنماند نمیخواهم بدانم ...

شب مهتاب بی من چه میکنی؟؟؟

چهار شنبه 4 مهر 1393برچسب:, ساعت 20:44 توسط ترانه